Нормативні документи, які регламентують діяльність ЗДО


"Закон про освіту":

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2145-19

"Закон про дошкільну освіту":

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/main/2628-14


"Санітарний регламент для дошкільних навчальних закладів":

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0563-16

"Інструкція з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах":

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0523-06