Результати моніторингу якості освіти


 

     На виконання Закону України «Про дошкільну освіту», Базового компоненту дошкільної освіти (нова редакція), програми «Дитина в дошкільні роки», річного плану ДНЗ, з метою підвищення якості навчання та отримування даних про рівень розвитку дитини, виявлення знань, умінь, навичок дітей дошкільного віку регулярно проводяться моніторингові дослідження  навчальних досягнень вихованців  ДНЗ за наступними освітніми лініями:

                - «Особистість дитини» (фізичний розвиток, БЖД);

                - «Дитина в соціумі»;

                - «Дитина в природному довкіллі»;

                - «Дитина в світі культури»;

                - «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» (логіко-математичний розвиток);

                - «Гра дитини»;

                - «Мовлення дитини».

  Для проведення перевірки знань дітей в ДНЗ використовуються моніторингові завдання з методичного посібника «Моніторинг досягнень дітей дошкільного віку згідно з базовим компонентом дошкільної освіти», які максимально враховують особливості та можливості дітей, забезпечують для них адекватне розуміння змісту запропонованих завдань, базуються на вже накопиченому дитиною досвіді. Результати моніторингового обстеження кожної дитини  фіксуються у відповідній таблиці. Моніторингове дослідження проводиться на основі наступних принципів: комплексний підхід, цілісний, системний аналіз. Перевірка знань дітей здійснюється у відповідності з вимогами: спокійна, сприятлива обстановка, у вільний час, з підгрупами дітей (3-4 особи) або окремо з кожною дитиною, ретельно продумана організація роботи на цей період, питання до дітей, дидактичний матеріал, спілкування з дітьми організовується так, що кожна дитина має можливість показати свої знання. 

Моніторинг досягнень дітей проводиться в три етапа:

І етап - початок навчального року (вересень)

ІІ етап - середина навчального року (січень)

ІІІ етап - кінець навчального року (травень)