Звіт

керівника дошкільного навчального  закладу (ясел -  садка) № 130 «Казка» Запорізької міської ради Запорізької області перед  колективом та громадськістю

за 2017-2018 навчальний рік (стаж роботи на посаді – 1 рік 2 місяці)

 

Відповідно до наказу МОН України від 23.03.05 р. № 178  «Про затвердження Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічними колективами та громадськістю», з метою подальшого утвердження відкритої i демократичної державно - громадської системи сьогодні проводяться звітні збори про діяльність керівника в присутності педагогічного колективу, батьківського комітету.

Ocновні завдання сьогоднішніх зборів:

1.  Забезпечення прозорості, відкритості i демократичності управління закладом дошкільної освіти;

2. Стимулювання впливу громадськості на прийняття та виконання керівником закладу відповідних  рішень у сфері управління закладом дошкільної  освіти.

Головною метою  дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у вихованні, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 130 «Казка» Запорізької міської ради Запорізької області(далі – дошкільний заклад) – навчальний комунальний  заклад для дітей  віком від 2 до 6(7) років, де забезпечується догляд за ними, розвиток, виховання та навчання відповідно до вимог Базового компоненту дошкільної освіти. Статут  ДНЗ  погоджено  Департаментом освіти і науки Запорізької міської ради (наказ ДОН ЗМР від 31.10.2016 № 683 «Про  погодження статутів комунальних дошкільних закладів у  новій редакції»), затверджено рішенням Запорізької міської ради від 30.11.2016 №36 п.1.13 «Про затвердження статутів  дошкільних навчальних закладів, розміщених в Олександрівськом районі, у новій редакції». Державну реєстрацію змін до установчих документів проведено 23.01.2017 р.(дата первинної реєстрації  27.11. 2003 року). ДНЗ № 130 є  юридичною особою, яку включено до ЄДРПОУ, ідентифікаційний   код 26470039. Вид діяльності за КВЕД – 2010: «85.10 Дошкільна освіта».

Заклад  дошкільної освіти розраховано на 9  вікових груп. У закладі функціонують 8  груп: 2 групи для дітей раннього віку, 6 груп  для дітей  дошкільного віку. Дошкільний заклад розраховано на 134 місць. Наповнюваність груп дітьми складає 213  осіб:

раннього віку – 45 осіб;

дошкільного віку  - 168 осіб.

В закладі дошкільної освіти виховуються діти з багатодітних  сімей – 9; 2 дитини  із малозабезпечених сімей, 6 дітей  із сімей, які мають  статус учасників  бойових дій.

Заклад  дошкільної  освіти працює за п’ятиденним робочим тижнем,  вихідні дні: субота, неділя, святкові дні. 4 групи функціонують  у 10,5 – годинному режимі, 4 групи  - в 12-годинному режимі. Навчання, виховання та спілкування  дітей і дорослих  проводиться  російською мовою, визначеною за заявами батьків.

Колектив закладу складає 41 працівник.

Освітній  процес у закладі дошкільної освіти забезпечують 18 педагогів, у тому числі  практичний психолог, 2 музичних керівника, інструктор з фізичної культури, 13 вихователів, 1 – вихователь-методист. З них 11  мають повну вищу освіту, 7 – неповна вища освіта.

Склад педагогічних працівників за кваліфікаційними категоріями такий:

вища категорія

спеціаліст

І категорії

спеціаліст

 ІІ категорії

спеціаліст

тарифний розряд

старший вихователь

вихователь-методист

Керівник-гуртка-методист

8

1

-

2

7

-

6

1

44%

6%

-

11%

39%

 

33%

6%

Велике значення  у виявленні рівня професійної  майстерності педагогів, стимулювання їх  творчої активності відіграє атестація, яка поводиться  відповідно до  «Типового положення про атестацію  педагогічних працівник» зі змінами та доповненнями (20.12.2011  № 1473), в період  з 20 листопада 2017 року по 01 квітня 2018 року. Атестація здійснюється  у  відповідності з перспективним планом атестації. Педагоги закладу дошкільної  освіти, члени атестаційної комісії ознайомлені з нормативно-правовими документами з атестації. У відповідності до затвердженого плану педагоги, що атестувались у 2017-2018 н.р.,  презентували колегам, батькам  особисті досягнення, систему роботи, досвід, пропанували  перегляд відкритих  занять та режимних процесів.

Результати атестації педагогічних  працівників ДНЗ № 130  у 2017-2018 навчальному році

проатестовано

вища категорія

вихователь І категорії

Вихователь

 ІІ категорії

тарифний розряд

вихователь-методист

4

2

-

-

2

2

З метою забезпечення гласності педагогічного досвіду, педагоги, що атестувалися прийняли активну участь у «Тижні професійної майстерності», у виставці педагогічних доробок «Творча майстерня довкілля», VІІІ міській педагогічній виставці. Було  представлено: 2 портфоліо вихователів, 4 перспективних педагогічних досвідів. В атестаційний період було атестовано 4 педагога Ткаченко В.О., Перепелиця В.Є., Білашинська  Е.В., Усенко О.І. (22 %), у всіх – чергова атестація. В ході атестації педагоги атестувались на відповідність займаній посаді та підтвердження  раніше  встановлених тарифних розрядів та  кваліфікаційних категорій, раніше присвоєного педагогічного звання «вихователь-методист» (Ткаченко В.О., Усенко О.І..) та на  присвоєння  вищої кваліфікаційної категорії (Перепелиця В.Є.).

Педагоги, що атестувались, були залучені до активної методичної роботи.

            Слід відзначити високу якість оформлення атестаційних матеріалів, портфоліо педагогів. Педагоги, що атестувалися, приймали активну участь у районній виставці «Майстерня довкілля», у методичних заходах дошкільного навчального закладу. Підсумки атестації розглянуто на засіданні атестаційної комісії (протокол від 02.04.2018р. № 4).  Участь  педагогів  у «Тижні професійної майстерності» сприяла  підвищенню статусу педагогічних працівників системи дошкільної освіти, створенню можливостей для самореалізації і розкриття їх творчого потенціалу. Оприлюднення досягнень та популяризація досвіду педагогів на районному рівні надали значимості ходу атестаційного періоду, посилили та активізували методичний супровід, забезпечили об’єктивність оцінки професійної діяльності, гласність та публічність результатів атестації. засвідчили доцільність визначеного змісту та форм методичного внутрішньо садкового супроводу  формування професійної компетентності педагогів у реалізації завдань комплексної освітньої програми «Дитина в дошкільні роки», сприяли вияву та популяризації педагогічного досвіду. Адміністрація створює  оптимальні  умови для постійного  професійного  зростання педагогів з урахуванням індивідуальних можливостей кожного. Курси підвищення  кваліфікації у 2017 році пройшли 5 педагогів ( 27 %)(Білашинська Е.В., Кіцілінська Т.М., Ткаченко В.О., Усенко О.І., Перепелиця В.Є.).

Динаміка проходження  педагогів курсів підвищення кваліфікації

Висновок: курси підвищення кваліфікації  проводяться за графіком,  згідно нормативам.

Адміністрація закладу створює працівникам усі умови  для  плідної роботи. Завдяки оптимальній розстановці та цілеспрямованому  використанню кадрів робота колективу закладу дошкільної  освіти відзначається  стабільністю та позитивною результативністю.

За результатами  освітньої роботи та участі  в роботі районного методичного центру дошкільної освіти Олександрівського  району за 2017-2018 навчальний рік порушено клопотання про нагородження 7 педагогів грамотами  ТВО Олександрівського району (Тарасенко О.В., Хомік Н.М., Ткаченко В.О., Усенко О.І., Перепелиця В.Є., Білашинської Е.В., Цимбалюк А.Ю.).

Для забезпечення системного підходу до реалізації завдань дошкільної освіти в закладі функціонує методичний кабінет, який є науково-методичним осередком для педагогів та батьків. Впродовж року кабінет поповнився наочно-дидактичними посібниками, науковою, навчально-методичною, літературою,  аудіо записами. Під керівництвом вихователя-методиста Полікарпової І.В. педагогічний колектив має змогу здійснювати переорієнтацію всього освітнього процесу з навчального на розвивальний. Полікарпову І.В. нагороджено грамотою ТВО Олександрівського району  за підтримку  розвитку творчого  потенціалу та  інноваційну діяльність педагогів, належний супровід учасників методичних заходів з презентації педагогічного  досвіду (наказ ТВО від 16.04.2018 № 180р) Вихователі користуються сучасними науковими розробками, авторськими методиками, розробками занять, свят та розваг, матеріалами з досвіду роботи кращих педагогів, періодичними педагогічними виданнями (журнали «Дошкільне виховання», «Дошкільний навчальний заклад», «Палітра педагога», «Музичний керівник дошкільного закладу», «Практика управління дошкільним закладом», «Вихователь-методист дошкільного закладу», «Методична скарбничка вихователя», «Психолог  дошкільного навчального закладу»).

З метою формування педагогічної майстерності, професійної компетентності для здійснення розвитку базових якостей дітей, вдосконалення комунікативних навичок, розкриття творчого потенціалу кожного вихователя в дошкільному закладі здійснювалася система неперервної освіти педагогів:

 • курсова перепідготовка в КЗ «ЗОІППО»:
 • відвідування методичних заходів, які проходили в закладах дошкільної освіти  району;
 • залучення творчих педагогів до експериментально-пошукової діяльності;
 • педагогічні ради (розглядалися питання забезпечення здорових та безпечних умов перебування дітей в дошкільному закладі, формування  комунікативно - мовленнєвої компетенції дошкільників, сумісної роботи педагогічних колективів ДНЗ № 130  та закладу освіти  № 15,  патріотичного виховання тощо);
 • групових та індивідуальних форм методичної роботи (консультації, семінари-практикуми, проблемні семінари, ділові ігри, тренінги,  звіти педагогів, відкриті заходи – перегляд занять та режимних моментів, конкурси-огляди, тиждень професійної майстерності тощо), її стимульованої ролі  в розвитку самоосвіти як одного із механізмів формування професіоналізму вихователів (вихователі активно користуються інформаційним банком даних методичного кабінету);
 • З метою подолання мовного бар’єру  педагогів у використанні  української мови  та спрямування освітнього  процесу на інтенсифікацію мовленнєвого спілкування було проведено майстер-клас з української на щодень «Мовні хитрунці» та психолінгвістичний тренінг «Синдром собаки, або як подолати мовний бар’єр» за участю Олени Ольшанскої, викладача та поетеси, куратора проекту «Безкоштовні курси української мови»;
 •  З метою підвищення інформаційно-комунікативної компетентності педагогів впроваджувались інтерактивні методи та прийоми навчання дорослих в ході  семінарів. З метою розвитку інформаційно-комунікаційних технологій керівників структурних підрозділів методичного супроводу педагогів дошкільної та початкової освіти вихователь-методист Полікарпова І.В. оволоділа практичними  навичками по створенню методичного блогу на платформі Blogger засобами дистанційної технології на основі системи Moodle.         

Адміністрацією дошкільного навчального  закладу створюються умови щодо задоволення професійних інтересів педагогів: педагоги закладу дошкільної освіти Ляпіна О.О., Полікарпова І.В., Тарасенко О.В. взяли участь у заходах Першого Міжнародного педагогічного саміта «Дошкільна освіта: соціальний простір в умовах світової глобалізації (листопад 2017). В ході практичних заходів Саміту  педагоги відвідали авторські майстер-класи, проведені науковцями та провідними фахівцями системи дошкільної освіти міста Запоріжжя та науковцями міжнародного рівня. 2 педагоги Ляпіна О.О., Полікарпова І.В. стали учасниками навчального тренінгу «Проектний менеджмент» (березень 2018),  Сапа Ю.С. брала участь у тренінгу «Прийоми педагогічної техніки: вирішення дитячих конфліктів» (лютий 2018), Перепелиця В.Є. мала  можливість  взяти  участь у тренінгу "Переваги та можливості роботи за програмно-методичним комплексом "Впевнений старт" (травень 2018).

Здійсненню диференційного навчання дітей раннього і дошкільного  віку сприяли удосконалення роботи з розвитку інтелектуальних здібностей дітей,  гнучкий підхід до вивчення питань виховання і навчання дітей та корекція роботи вихователів з боку адміністрації.

Відповідність результатів освітнього  процесу існуючим стандартам відстежувалася за допомогою  моніторингових технологій.

Про ефективність роботи вихователів з дітьми з означеного питання свідчать результати моніторингових відстежень знань за освітніми лініями. Середній показник  сформованої життєвої компетентності та проявів активності за освітніми лініями склав 72,7% що свідчить про достатній рівень сформованості  основних  компетенцій дітей.

В ході узагальнення результатів обстеження встановлено, що вихованці ДНЗ оволоділи оптимальним об’ємом компетентностей у відповідності до вимог Базового компоненту дошкільної освіти (нова  редакція) та  комплексної освітньої програми «Дитина  в дошкільні  роки» , програми розвитку дітей від пренатального періоду до трьох років «Оберіг».

На виконання наказу МОН України від 20.04.2015року № 446 «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності» у закладі дошкільної освіти складено  «Розподіл  занять на навчальний рік», що дає змогу регламентувати навчальне навантаження  на дитину та попереджувати  стомлюваність дітей. 

Керуючись  інструктивно-методичним листом Міністерства освіти і науки України від 04.12.2007 р. № 1/9-583 «Про систему роботи  з дітьми, які не відвідують  дошкільні навчальні заклади», для забезпечення конституційних прав і державних гарантій щодо доступності здобуття дошкільної освіти дітьми дошкільного віку  та   популяризації суспільної дошкільної освіти для дітей 5-річного віку у всіх формах її здобуття, та враховуючи рекомендації та рішення колегії  департаменту освіти і науки, молоді та спорту Запорізької міської ради від 21 березня 2012 року було розроблено  План заходів створення  умов для забезпечення обов’язкової дошкільної освіти дітей 5-тирічного віку. Виконуючи  План заходів, робоча група у червні-серпні 2017 року доопрацювала  списки дітей  дошкільного віку  з закріпленої ділянки, внесла в списки дітей 2017 року народження. Складений список було звірено з персоніфікованим електронним банком за минулий рік, внесено корективи і уточнення.

Також робоча група визначила форму здобуття дошкільної освіти дітьми  6-тирічного  віку, детальніше вивчалась  інформація на дітей 5-6 річного віку. Вся одержана інформація занесена  в електронний  банк. Під час здійснення  обліку дітей  забезпечувалось  неухильне  дотримання вимог Закону України «Про захист персональних даних». Звіт робочої групи про роботу  з обліку дітей від 0 до 6 років та інформацію про результати вивчення  форми  здобуття ними  освіти було  заслухано на педагогічній раді (протокол   № 4 від 23.08.2017 р.). На цій педраді прийнято План заходів щодо роботи з дітьми, які  не відвідують дошкільні  заклади у 2017-2018н.р., таких на ділянці 2 дитини .

Під час спілкування  з батьками члени групи надавали інформацію про можливу співпрацю з дошкільним  закладом, роботу консультаційного  центру. Роботу консультативного центру було анонсовано  в дитячій поліклініці № 1, в ЗО№ 15. В жовтні 2017 року на  сайті дошкільного навчального закладу проанонсовано роботу консультативного  центру, викладено матеріал та рекомендації консультаційного центру (адреса сайту: https://dnz130zp.jimdo.com).

Організація всього освітнього  процесу в дошкільному закладі впродовж 2017-2018 навчального року була спрямована на творчий пошук сучасних форм освітньої роботи,  а саме:

§  покращення умов для навчання та виховання дітей в ЗДО;

§  рівень професійної майстерності педагогів;

§  вивчення досягнень життєвої компетенції дітей;

§  консультативна робота з батьками, педагогами.

Одним із основних напрямків освітнього процесу в закладі є фізичне виховання дітей.  Воно спрямовано на формування здоров’язберігаючої компетенції, підвищення опірності захисних сил дитячого організму, поліпшення його працездатності своєчасного формування у дітей важливих рухових умінь та навичок, розвитку фізичних якостей і забезпечення належного рівня фізичної підготовленості і фізичної культури взагалі. На виконання стійкого інтересу до рухової активності, потреби в ній, вироблення звички до здорового способу життя колективом закладу використовуються  інноваційні технології.

За результатами  тестування фізичної підготовленості старших дошкільників у травні 2018 року отримано  наступні  показники:

Кількість обстежених дітей

З високим рівнем

З середнім рівнем

З низьким рівнем

51

15

36

-

%

29%

70%

-

Середній показник  у дошкільному закладі  склав – 76 %, що відповідає високому  рівню. Отримані  результати свідчать  про ефективність розвиваючо-виховної, методичної, організаційно-масової  роботи колективу.

Підвищився  рівень формування  фізичних навичок у дошкільників. Досягненні результати обумовлені проведенням низки фізкультурно-оздоровчих заходів: традиційного фестивалю аеробіки (жовтень 2017р), змагання з першокласниками «Веселі старти» (квітень 2018р.), участь у районному фестивалі «Гармонія руху», Днів та тижнів здоров'я, занять  оздоровчим бігом, стрибками на  асфальті, використання оздоровчої технологій стретчингу та сенсомоторного тренування, степ-аеробіки,  фізичних  комплексів на «Стежині  здоров’я». В ході фестивалю «Гармонія руху» вихователі закладу дошкільної освіти Кіцілінська Т.М., Перепелиця В.Є., Ткаченко В.О. презентували фізкультурну паузу з обручами, акванудлсами, резинками для стрибків та вправами з «Культури хребта».

Фізкультурно-оздоровчі заходи, які використовуються в роботі з дітьми раннього та дошкільного віку:

 • дотримання режиму дня з урахуванням віку дітей;
 • ранкова гімнастика;
 • заняття з фізичної культури;
 • фізкультурні хвилинки, паузи під час навчального процесу;
 • дні здоров’я, спортивні свята та розваги;
 • гімнастика пробудження;
 • пішохідні переходи;
 • здоров’язберігаюча технологія «Стежина здоров’я»;
 • оздоровчий біг;
 • стретчинг;
 • степ-аеробіка;
 • технологія В.Ф.Базарного з профілактики захворювань зору та постави, що включає в себе основу тілесної вертикалі і тілесно-моторну активність, використання конторок, режим зміни динамічних поз, реалізацію спеціальних вправ і таблиць, які знімають зорове стомлювання;
 • стрибки на скакалці;
 • дитячий туризм;
 • організація раціонального та калорійного харчування.

З метою  мотивації батьків до формування  у дошкільників уявлень щодо  здорового  способу життя у 2017-2018 навчальному році  було  організовано роботу  школи для батьків та дітей 5 та 6 року життя  «Разом на шляху до здоров'я»  під керівництвом інструктора  з фізкультури Булищенко Т.В.

Проводиться цілеспрямована робото щодо поповнення спортивної зали  сучасним  фізкультурним обладнанням: придбано спортивний модуль  «Тунель», за рахунок гранду з депутатського  фонду Наумова Г.Б  придбано  2 спортивних модуля вартістю 16000 грв.

Відповідно до п.8 р.ХІ Санітарного регламенту для ДНЗ, затвердженого наказом МОЗ України від 24.03.2016 №234, визначення ефективності роботи дошкільного навчального закладу щодо збереження і зміцнення здоров'я  здійснюється засновником (власником) навчального закладу за критеріями щодо стану здоров'я дітей з урахуванням даних медичних оглядів, захворюваності тощо.      

Оцінка стану здоров'я дитячого контингенту ЗДО  включає наступні показники:

поширеність захворюваності (рівень, структура);

гостра захворюваність (рівень, структура);

захворюваність дітей у випадках і днях на 1 дитину;

питома вага дітей, які часто хворіють;

індекс здоров'я;

питома вага дітей з морфофункціональними відхиленнями;

питома вага дітей з хронічними захворюваннями;

питома ваги дітей, функціонально не готових до навчання у школі;

 розподіл дітей за групами фізичного розвитку; розподіл дітей за групами здоров'я.

Проаналізовано стан здоров’я дітей у ЗДО та забезпечення дотримання санітарно-епідеміологічних вимог до їх перебування в ЗДО, рівень медичного обслуговування у ЗДО у 2017 році, встановлено наступне.

Всього підлягало медичному огляду вихованців ДНЗ 214, оглянуто - 214, що становить 100%.

Порівняльний показник кількісного складу на кінець року

 

Показники

роки

2017

2016

Кількість вихованців у ДНЗ

214

212

Середня чисельність за рік

207

207

Відвідування , %

54

63

Пропуски «через хворобу», %

2,4

5

 

Результати узагальнених моніторингових досліджень стану здоров’я  вихованців закладу дошкільної освіти за 2017 рік свідчать про позитивну динаміку щодо зменшення на 836 випадків загальної захворюваності серед вихованців ЗДО порівняно з попереднім роком (2045 у 2016 році, 1209 у 2017 році),  в основному за рахунок зниження кількості випадків хвороби на ГРВІ  з 159 до 103,  вітряної  віспи з 55 до 2. Показник захворюваності у днях на одну дитину зменшився до 6 днів (по району - 13,5 днів у 2017,  проти 10 днів у 2016 році (по району17 днів – у 2016 р.). Як і в попередньому році діти не хворіли на кір, коклюш, паратит, скарлатину.

Порівняльна  таблиця  захворюваності  дітей

у 2016 році  та  2017 році в  ДНЗ

 

2016р.

2017р.

 

кіл-сть

%

кіл-сть

%

ОРВІ,грип

159

75%

139

65%

Грип

-

-

-

-

Пневмонія

1

0,5%

-

-

В.віспа

40

19%

2

1%

Скарлатина

1

0,5%

-

-

ГЭК

-

-

4

2%

Всього

198

93%

145

67,7%

на 1000, ‰

930,%

700%о

Індекс здоров’я

8

15

Кількість дітей,які не хворіли

 

17

 

32

 

Порівняльна таблиця показників загальної гострої захворюваності вихованців дошкільного закладу, (‰)

Вікова категорія

роки

2017

2016

2015

Ясла

629

1488

1158

Садок

930

1041

802

Загальний показник

700

1132

879

   Знизився показник захворюваності, в порівнянні  з попередніми роками.

Згідно наказу ГУЗО від 13.12.2012 р. № 553/109 і наказу ЦП Олександрівського району від 24.12.2012 р. № 290, всі вихованці підлягають обстеженню копро -логічним  методом і методом «липкої стрічки».

   Обстежено 100 % дітей. Порівняльний аналіз у % захворювань на ентеробіоз за три роки виглядає наступним чином:

2015 р. – 0 %

2016 р. – 0 %

2017р. – 0 %

Висновки:

1.У 2017 році у 100 % дітей відсутня інвазія.

2.Медичні працівники контролюють виконання розпорядження міського      голови від 21.10.2011 р. № 654 р « Про затвердження заходів щодо боротьби  з ентеробіозом в м. Запоріжжі на 2012 – 2017 рр.», основним завданням якого є профілактика і організація попереджувальних заходів щодо  розповсюдження захворювань.

Протягом року не хворіли 32 вихованця (у  2016 році -  17 дітей), індекс здоров’я склав 15 одиниць (районний показник 14,6 одиниць ).

Кількість  дітей у ЗДО з морфофункціональними відхиленнями залишилася майже без змін:

- захворювання опорно-рухового апарату мають 28 вихованців,  що складає 13,5%;

- захворювання органів зору мають 2 дітей,  що складає 1%;

- чисельність дітей з вадами мовлення – 14, що складає 6,7%.

Чисельність дітей з вадами інтелекту, затримкою психічного розвитку у ЗДО -0 осіб.

100% дітей охоплено стоматологічними оглядами.

У результаті моніторингових досліджень встановлено, що переважно є такі відхилення:

перше місце займають порушення опорно-рухового апарату: 64 вихованця мають такі порушення  (26 – 2016 році, 19 – 2015 році);

друге місце - з патологією серцево-судинної системи - 26 дітей (14 – 2016р., 11 - у 2015 році);

третє - з вадами мовлення – 14 дітей.

Інші захворювання:

Неврологічна - 6 дітей ;

Хірургічна - 25 дитини ;

Урологічна – 5 дитини ;

ЛОР-патологія - 6 дітей ;

Патологія зору – 5 дітей ;

Захворювання шкіри – 3 дитини.

Структура  поширення  хвороб

Захворювання

%

Хвороби серцево-судинної системи

9 %

Хвороби нервової системи

3 %

Хвороби очей

2%

Хвороби шкіри

1%

Хвороби нирок

2%

Хвороби кістково-м’язової системи

16%

ЛОР-патологія

3 %

Хірургічні патології

12%

Аномалії мови

6,5%

 

Дітей з нормальним фізичним розвитком всього: 109 дітей, що становить - 51 %.

Дітей з відхиленням фізичного розвитку: 105 дітей , що становить – 49 %.

Таким чином, слід зазначити, що у 2017 році за результатами лікарського огляду вихованців в ЗДО:

 - Кількість здорових дітей залишається незначною.

 - Збільшується кількість ортопедичних та хірургічних захворювань.

У ЗДО за медичними призначеннями 9 дітей отримує дієтичне харчування.

Медичне обслуговування вихованців у ЗДО здійснювалось лікарям-педіатром Сорокою В.Д., медичною сестрою Репетун Л.А., посади якої входить до штату ЗДО та закладів охорони здоров'я. До обов'язків лікаря-педіатра та медичної сестри відносяться: постійний контроль за станом здоров'я вихованців; проведення обов'язкових медичних оглядів і профілактичних щеплень дітей; надання невідкладної медичної допомоги дітям у разі гострого захворювання або травми; здійснення щоденного контролю за організацією, безпекою та якістю харчування, дотриманням раціонального режиму навчально-виховної діяльності, навчального навантаження; дотримання санітарно-гігієнічних вимог та протиепідемічного режиму; проведення санітарно-просвітницької роботи серед дітей, батьків або осіб, які їх замінюють, та працівників дошкільного закладу.

За результатами медичних оглядів у ЗДО була здійснена комплексна оцінка стану здоров'я дітей, складався епікриз. Під час комплексної оцінки стану здоров'я дитини враховувались: функціональний стан органів і систем; резистентність та реактивність організму; рівень та гармонічність фізичного та психоневрологічного розвитку; наявність хронічної, у тому числі вродженої, патології. За станом здоров'я діти розподілені на групи здоров'я (перша, друга, третя, четверта і п'ята групи).

 

Розподіл дітей за групами здоров'я у динаміці в 2015-2017 р.р.

Група

здоров'я

Критерії віднесення

до групи здоров'я

Показник чисельності вихованців ДНЗ, %

за 2015 рік

за 2016 рік

за 2017 рік

І

здорові діти, які не мають відхилень за всіма ознаками здоров'я (не хворіють за період спостереження або мають незначні одиничні відхилення, які не впливають на стан здоров'я і не потребують корекції

52,9%

 

51,4%

 

52,3%

ІІ

діти групи ризику - діти з ризиком виникнення хронічної патології та ті, що часто гостро хворіють. Це діти з функціональними відхиленнями, діти першого року життя з обтяженим акушерським і генеалогічним анамнезом, ті, що часто хворіють, або, які тяжко перехворіли з несприятливим перебігом реабілітаційного періоду, тощо

 

45,7%

 

48,1%

 

46,3%

ІІІ, ІV, V

хворі діти з хронічною патологією в стадії компенсації, субкомпенсації, декомпенсації відповідно

1,4%

 

0,5%

 

1,4%

Діти з патологією підлягали диспансерному обліку. За результатами обов'язкових медичних оглядів для кожної вікової групи дітей  розроблявся план оздоровлення, спрямований на зниження рівня захворюваності та зміцнення здоров'я дітей.

67% вихованців займались у основній фізкультурній групі, 32% - у підготовчій, 1% - у спеціальній фізкультурній групі.

До основної фізкультурної групи здоров'я віднесено 67% вихованців (проти 69% у 2016 році), до підготовчої – 32% (31% у 2016 році), до спеціальної – 1% (0% у 2016 році).

Батьки 7 вихованців ЗДО станом на 22.01.2018 не забезпечили здійснення щеплень дітям проти кору (у т.ч. 4 випадків  через відмову, 3 – з інших причин).

З метою запобігання розповсюдженню захворюваності на кір працівниками закладу дошкільної освіти були проведені профілактичні заходи, а саме:

індивідуальні бесіди з батьками вихованців, які відмовляються від щеплень;

інформаційна кампанія, з метою формування обізнаності учасників освітнього процесу про захворювання на кір, можливі ускладнення та шляхи попередження інфікування (батьківські збори, буклети «Якщо дитина контактувала з хворим на кір», «Вакцинація в Україні»);

в інформаційних куточках ЗДО розміщені пам’ятки, інформаційні листи, бюлетені, тематичні плакати щодо небезпеки  поширення кору;

вживаються заходи щодо проведення планових профілактичних щеплень проти кору згідно з Календарем профілактичних щеплень.

Частіше хворіють діти раннього та молодшого дошкільного віку. На це впливають такі фактори, як різний рівень адаптації дітей до умов дошкільного закладу, низька опірність організму дітей до несприятливих погодних умов. Практичним психологом Кондрашевською А.В. проводиться робота з контролю за адаптацією дітей раннього віку, що допомагає виявити причини можливої захворюваності дітей раннього віку та намітити  шляхи допомоги у період їхньої адаптації до умов дошкільного закладу

            Відповідно до наказу МОЗ України від 29.11.2002 р. № 434 «Про вдосконалення амбулаторної поліклінічної допомоги дітям в Україні» в дошкільному закладі  здійснюються    медичні огляди лікарем-педіатром – дітей віком від 2 до 3-х років – 1 раз у півроку, від 3 до 6-ти років – 1 раз на рік. В історії розвитку дітей до 3 – х років та медичних картах дитини дошкільника внесені висновки про стан здоров`я, за наявності показань надані рекомендації щодо режиму харчування, додаткових обстежень, щеплень тощо. З травня  2018 року  МОЗ України скасував  медичну карку дитини  форми №026 \о.

            З метою попередження гіподинамії, активізації рухового режиму впродовж дня   адміністрацією та медичним працівником здійснюється контроль за організацією прогулянок (ранкових, денних та вечірніх), проведенням занять з фізкультури, гімнастики, рухливих ігор, виконанням «Моделей рухового режиму, прогулянки» тощо.     

 

Вагомим чинником, що впливає на стан здоров`я дитини, є харчування.  Харчування дітей у дошкільному навчальному закладі здійснюється відповідно з затвердженими у фіксованому грошовому показнику, виходячи з щоденної вартості меню, у розмірі 25 грн. 47 коп.- в групах раннього віку, 38 грн. 37 коп. - в дошкільних групах; в оздоровчий період 01.06.2018 - 31.08.2018, 28 грн. 02 коп.- в групах раннього віку, 42 грн. 21 коп. - в дошкільних групах. Показники плати батьків або осіб, які їх замінюють, за харчування дітей у комунальних дошкільних навчальних закладах у розмірі  60% від вартості харчування дитини на день. Впродовж 2017-2018 навчального  року спільними зусиллями адміністрації,  медичного персоналу та громадськості велася системна робота з організації якісного  харчування дітей  у ЗДО. Організація харчування у закладі регламентується діючими нормативними документами, Інструкцією з організації харчування.

На початок навчального року видано накази про організацію харчування та призначення відповідальних осіб за зняття проб. Використовується  примірне двотижневе меню на літньо-осінній період, зимово-весняний період, затверджене у встановленому порядку завідувачем за погодженням ГУ Держспоживслужби в м. Запоріжжя. Щоденна меню -розкладка складається у відповідності з перспективним меню. У разі відсутності продуктів, проводяться заміни страв, передбачені додатковою картотекою. Зошити бракеражу готової продукції ведуться відповідно до п.1.22, 1.23. Інструкції.   Доставка продуктів і продовольчої продукції  централізована. Графіки  завозу продуктів і продовольчої сировини складені, підписані постачальниками і керівником. Комісія з бракеражу продуктів здійснює періодичні перевірки доставки продуктів, визначає порушення,  складає акти. Всього  за 2017 рік  складено 121 акт.

      Проводився оперативний контроль з питань харчування, в тому числі й порядку збереження продуктів та їх документування. Ведення документів  оприбуткування і списання продуктів завгоспом Резніченко Г.А.  проводиться систематично, без помилок.

Протягом 2017 року завгосп Резніченко  Г.А. своєчасно надавала заявки на продукти харчування згідно перспективного меню. Середній показник виконання заявок  склав 92 %. Не виконання заявок у повному обсязі припадає у часі на завершення терміну дії договірних умов постачання продуктів та проведення тендерних процедур.

Постійно здійснювався контроль за якістю продуктів харчування і продовольчої сировини, наявністю супровідних документів, які свідчать про їх походження та якість (сертифікати відповідності, висновки санітарно-епідеміологічної експертизи тощо), виконувалися строки їх реалізації та умови зберігання. У територіальний відділ освіти  щотижня  надається  інформація про порушення  постачальників. У 2017 році надано 41 повідомлення.

Працівники харчоблоку додержувались вимог санітарного законодавства при збереженні та приготуванні продуктів,  технології приготування страв, поточності виробничого процесу, повноти закладки продуктів і виходу страв, якості приготування їжі, а також правил особистої гігієни, належного санітарного стану приміщень харчоблоку та санітарного одягу. Харчоблок в основному забезпечено необхідним технологічним обладнанням, холодильним обладнанням, посудом різного розміру і призначення, засобами вимірювання, інвентарем.

      Умови для організації роботи харчоблоку та збереження продуктів харчування задовільні. На початок навчального року у приміщеннях харчоблоку проведено косметичний ремонт та капітальний ремонт овочевого  цеху. За останній рік проведена необхідна організаційна робота з придбання додаткового побутового холодильного обладнання, тістомісу, овочерізки; заміно  2 котли – для варіння, частково замінено  емальований посуд на  посуд з харчової нержавіючої сталі. Графіки видачі їжі з харчоблоку приведені у відповідність з режимом харчування у групах. Щоденне меню, завірене завідувачем і медичною сестрою, вивішується біля харчоблоку,  у групах згідно п. 1.9. Інструкції. Для батьків щодня надається рекомендація для організації годування дитини вдома.

Сестра медична старша Репетун Л.А. в системі вела  всю  документацію з харчування  відповідно до вимог «Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах». Середньорічне виконання встановленого грошового показника вартості харчування  склало 100%, виконання натуральних норм - 82,5%  (для дітей у віці до 2-х років), 80 % (дітей віком 3-6 років). Виконані норми вживання: олії рослинної (100%), круп  (101%),сметани (100%), масла вершкового (100%), м'яса (89%). На недостатньому рівні виконувались норми молока (67%), сир кисломолочний  (72 %), фрукти  ( 53%), овочі ( 63,5%), риба ( 62 %). Виконання норм за енергоцінністю становить:

 

 

ясла

садок

Білки

99%

102%

Жири

84,2%

80,4%

Вуглеводи

98,5%

99%

к\калорії

91%

89%

 

Недовиконання норм харчування пов´язано з  тендерними умовами та графіком постачання продуктів і сезонним підвищенням  цін на  продуктову сировину, продукти харчування. 

В закладі  у 2017 році 19 вихованців, батьки (або особи, що їх замінюють) яких мають пільги в оплаті за харчування: (наприклад)в т.ч. 2 – з категорії малозабезпечених сімей, 9- з багатодітних сімей, 6 – з сімей  військовослужбовців. Права на пільги підтверджені необхідним переліком документів і заявами батьків, проводиться своєчасна роз’яснювальна робота з сім’ями щодо прав і можливостей в оплаті за харчування, контролюється надання  до бухгалтерії необхідних документів.

        Внесення батьками коштів за харчування справляється, в цілому, своєчасно. Суттєвих порушень повноти і терміну внесення батьками коштів за харчування централізованою бухгалтерією не встановлено.

       За призначенням лікаря, що підтверджується  медичною довідкою, 9 вихованців  отримують дієтичне харчування, яке передбачає заміну технології приготування страв. Питання організації харчування виносяться на розгляд ради закладу дошкільної  освіти, виробничі наради, слухаються на групових і загальних батьківських зборах.

Контроль за якістю харчування, санітарно-гігієнічним станом закладу дошкільної освіти ведеться також з боку ТВО Олександрівського району та  ВП «Запорізький МВ ДУ «Запорізький ОЛЦ МОЗ України», про  що свідчать акти, протоколи перевірок. Пропозиції вказані в актах, виконуються згідно зазначених термінів.  З метою  здійснення громадського контролю за організацією повноцінного збалансованого харчування, роботою харчоблоку, організацією постачання продуктів організовано  комісію  громадського  контролю за якістю  харчування у ДНЗ № 130 на 2017-2018 навчальний рік (наказ від 03.10.2017 № 137р). До  складу  увійшли: Білогорець Я.В. (казначей  БК ЗДО), Чорна Тетяна Юріївна,представник батьківського комітету групи 6-а р.ж.; Недоруєва Катерина Валентинівна, представник батьківського комітету групи 5-б р.ж.; Гармаш Катерина  Миколаївна, представник батьківського комітету групи 6-б р.ж.; Репетун Лілія Андріївна, медична сестра ЗДО.  За період 2017-2018 н.р. проведено: 3 засідання комісії,  розглядалися питання: про санітарний стан харчоблоку,  контроль за постачанням продуктів харчування від постачальників, організацію харчування в групах.

У  закладі організовано оптимальний питний режим.   Вихователі, помічники-вихователів  ознайомлені з питанням гігієнічного та естетичного виховання дітей, приділяють належну увагу вихованню культурно-гігієнічних навичок дітей під час вживання їжі, додержуються принципів наступності, єдності вимог при організації харчування в  закладі дошкільної освіти і в родині. У кожній групі оформлені куточки харчування для ознайомлення батьків з питанням раціонального харчування дітей вдома та в дошкільному навчальному закладі. Систематично проводяться бесіди, консультації, батьківські збори.

 

В 2017 – 2018 навчальному році діяльність педагогічного колективу дошкільного закладу була спрямована на вирішення завдань:

-   формування соціально-комунікативної компетенції дошкільників, розвиток емпатії у дітей засобами інноваційного педагогічного підходу – методами «Ляльки як персони», «Ранкові зустрічі», технологією «Вчимося жити разом»;

-   розширення змісту з патріотичного виховання дошкільників у формуванні національної свідомості, інтересу до української народної спадщини шляхом ознайомлення з українською народною іграшкою.

          Впровадження в освітній процес методів «Лялька як персона», «Ранкові зустрічі», технології «Вчимося жити разом» сприяло ефективній реалізації завдань з формування соціально-комунікативної компетенції дошкільників, розвитку емпатії.. У ході роботи над реалізацією  вищевказаного   завдання педагогічний  колектив досяг певних успіхів, а саме:

-  розпочато створення  методичного банку конспектів міні-занять та бесід з лялькою-персоною для дітей дошкільного віку;

-  вихователі набули особистий  досвід  у використанні  «ляльки-персони» для оптимального соціального і психологічного розвитку кожної дитини;

-  поповнена колекція ляльок-персон, розроблені паспорти до них з особистими даними;

-  вдосконалено  професійні навички  педагогів  з питання розвитку  соціально-комунікативної компетенції дошкільників;

-  розвиваюче середовище груп збагачено іграшками, наочно-дидактичним матеріалом у відповідності до Примірного переліку ігрового та навчально-дидактичного обладнання затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 19 грудня 2017 року № 1633.

 

Робота колективу у 2017 – 2018 навчальному році була спрямована на те, щоб патріотичне виховання  наскрізно пронизувало весь освітній процес. З метою розширення змісту патріотичного виховання дошкільників доцільно добирались і поєднувались  різноманітні методи і форми роботи: святкування  Міжнародного  дня  миру спільно зі студентами ЗНУ та  участь  дітей  у флешмобі;  святкування  «Дня захисника  України», зустріч з представниками військової служби, покладання  квітів до пам’ятника «Т-34» та знайомство з історичними подіями  часів запорізького козацтва  та сучасності, заходи до річниці Перемоги над нацизмом у Європі та річниці завершення Другої світової війни, відвідування краєзнавчого  музею, проведення  декади українського мовлення,  тематичного Дня Соборності  України, Дня Вишиванки,  культурологічні  зустрічі з  музейними працівниками Запорізького  обласного художнього музею, участь у благодійних акціях «Намалюй листівку воїну», «Великодний кошик для солдата» тощо. Результати діяльності  висвітлювались  на сайті дошкільного закладу, в інформаційних куточках для батьків.

Подоланню мовного бар’єру у педагогів закладу дошкільної освіти у використанні  української мови  та спрямування освітнього  процесу на інтенсифікацію мовленнєвого спілкування впродовж 2017-2018 навчального року сприяло проведення майстер-класу з української на щодень «Мовні хитрунці» та психолінгвістичного тренінгу «Синдром собаки, або як подолати мовний бар’єр»за участю Олени Ольшанскої, викладача та поетеси, куратора проекту «Безкоштовні курси української мови». Про ефективність роботи з вдосконалення спілкування українською мовою педагогів закладу дошкільної освіти свідчить середній показник володіння українською мовою, який складає 60,5% і відповідає достатньому рівню.

Творчою групою, яка працювала над темою «Міні-музей української народної іграшки», зібрано колекцію народних іграшок з глини, соломи, дерева, ляльок-мотанок; створені умови для впровадження інноваційної технології «музейна педагогіка» в освітній процес; створено банк конспектів занять по ознайомленню дітей з народною іграшкою; в ході тижня професійної майстерності педагоги набули особистого досвіду з виховання інтересу до української народної спадщини шляхом ознайомлення з народною іграшкою.

Педагоги закладу дошкільної освіти  є активними учасниками Міського екологічного проекту «Екологічний вектор. Дипломами районного етапу відзначені методична розробка «Сортування та переробка сміття»: освітня робота за технологією «Лепбук» вихователя Перепелиці В.Є. та конспект заняття «Тварини Червоної книги України» вихователя  Батюкової К.В. Розробка Перепелиці В.Є. «Сортування та переробка сміття» - система роботи зі створення інтерактивної тематичної теки – «лепбук» була представлена на другому спеціалізованому міжнародному Запорізькому екологічному форумі (травень 2018). Колектив закладу дошкільної освіти став активним учасником проекту" Кольорові відра", запропонованого громадською організацією "Європейська ініціатива з метою навчати і мотивувати громаду Запоріжжя розділяти відходи. В закладі дошкільної освіти встановлені «кольорові» контейнери для роздільного збору сміття та вторинної сировини. Таким чином діти та батьки отримали реальну можливість сортувати сміття, що згодом має перетворитися на звичку у повсякденні.

            Педагогічний колектив  проводить цілеспрямовану та систематичну роботу  щодо  розвитку здібностей  дошкільників. Слід відзначити  високі творчі досягнення вихованців закладу дошкільної освіти, які діти демонстрували під час сімейно-творчого проекту «Новорічна іграшка нашої сім’ї: в країні українських народних казок», фестивалю риторики, внутрішньосадкового театрального фестивалю, традиційного благодійного марафону «Весняні дзвіночки». Вихованка групи дітей старшого дошкільного віку Зінченко Анжеліка стала переможцем районного етапу ІI Міського талант-шоу «Зірочки дошкілля» та мала  змогу  виступати на сцені міського Палацу дитячої творчості.  Вихованці груп дітей старшого дошкільного віку Кузнєцова Діана, Жураченко Павло, Писаренко Настя посіли ІІ місце на районному етапі міжрегіонального фестивалю  ораторського мистецтва «Заговори, щоб я тебе побачив», Жураченко Павло став переможцем районного етапу обласного Фестивалю «Перлинки Запорізького краю». Малюнок Писаренко Анастасії, вихованки групи старшого дошкільного віку, відзначено грамотою за ІІ місто у конкурсі «Наші менші друзі», який проводиться в рамках акції «Чисте місто».

 Керуючись п.16 ч.1 ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування», на виконання рішення Запорізької обласної ради від 25.02.2016 р. № 5 «Про Програму розвитку і функціонування української мови в Запорізькій області на 2016-2010 роки», згідно з наказом Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Запорізької міської ради від 22.03.2016 р. № 178р «Про план заходів щодо розвитку і функціонування української мови м. Запоріжжя на 2016-2020 роки», наказом ТВО «Про затвердження Плану заходів щодо розвитку і функціонування української мови в навчальних закладах району на 2016-2020 роки» в ДНЗ №130  в закладі дошкільної освіти реалізується «План заходів щодо розвитку і функціонування української мови в навчальному закладі на 2016-2020 роки».

Ляпіна О.О. розробила проект «BOOKпростір для малечі» та отримала грант  у розмірі 20 000 грн  Запорізького міського голови у галузі дошкільної освіти «Хортицький небокрай». Це дало змогу створити оптимальні умови для реалізації конституційних гарантій на функціонування української мови, інтерактивне середовище для вільного спілкування  українською мовою в закладі дошкільної освіти  з визначеною російською мовою навчання  та виховання, подолання деформації національного мовно-культурного та мовно-інформаційного простору виховання поціновувача української дитячої літератури, гармонійно розвиненої, національно свідомої особистості дитини-дошкільника. Таким чином в закладі дошкільної освіти функціонують локація «Книжковий сад» та зона буккросингу.

З метою активізації освітньої роботи в закладі дошкільної освіти із національно- патріотичного виховання дітей дошкільного віку, виявлення і поширення перспективного педагогічного досвіду, інноваційних освітніх технологій вихователь закладу дошкільної освіти Черниш І.О. взяла участь та здобула ІІ місце на фестивалі-огляді методичних здобутків дошкільних навчальних закладів «Україна – рідний край».

Продовжено роботу  педагогічного колективу  щодо   залучення батьків вихованців до активної участі у освітніьому процесі, організації та проведенні виховних заходів. Проведений День відкритих дверей «Родина – колиска маленьких патріотів» сприяв тому, що батьки стали не тільки гостями на заходах, не тільки спостерігачами за здобутками їх дітей,  стали активними  учасниками  освітнього  процесу. Різноманітна  тематика  свят  розширила  уявлення  педагогів, дітей  та  батьків про історію та культуру української  держави:  «Весняні квіти» (група дітей раннього віку, вихователі Цимбалюк А.Ю., Хомік Н.М.), «Українці люблять посміхатися» (група молодшого дошкільного віку, вихователь Сапа Ю.С.), «Чудо-писанка» (група молодшого дошкільного віку, вихователі Власова Т.Г., Потіха- Смоляннікова І.Ю.) «Запоріжжя моє квітуче» ( група середнього дошкільного віку, вихователі Черниш І.О. та старшого дошкільного віку, вихователі Ткаченко В.О., Береда О.М.), «Лялька-мотанка» ( група раннього віку, вихователі Білашинська Е.В., Мазурська О.Л., група середнього дошкільного віку, вихователі Кіцілінська Т.М.. Перепелиця В.Є.), «Мальовнича Україна» (група старшого дошкільного віку, вихователі Тарасенко О.В., Хомік Н.М.).

У травні проведено тематичний день «День української вишиванки». З метою забезпечення доступу вихованців до якісної мовної освіти,  реалізовано  наступні заходи; запроваджено традицію - п’ятниця  - День українського  мовлення, в ході якого  встановлюється спілкування, здійснення  виховного процесу  українською мовою.

Згідно  розробленого  та затвердженого плану  взаємодії із Запорізьким обласним художнім музеєм (вул. Незалежної України,76-б) впродовж 2017-2018 року  проводилися зустрічі - лекції, зустрічі – виставки, а саме «Український рушник, килими, український національний одяг», «Українська народна  іграшка», «Образ матері в мистецтві», «Писанки», «Образ воїна-визволителя в мистецтві» та інш.

У березні проведено декаду українського мовлення,  присвячену Шевченківським дням. Впродовж  всієї декади   проводилися  тематичні  заняття, присвячені ознайомленню  дітей  дошкільного  віку  з творами Т.Г.Шевченка,  відбулась зустріч з артистами Запорізької обласної філармонії – ансамблем бандуристів «Божена». Однією з головних  завдань  декади є створення  насиченого українського мовного середовища  у дошкільному навчальному  закладі з російською мовою навчання. Аналіз планування в групах засвідчив, що впродовж декади  дітям читалися   твори усної  народної творчості, твори  українських  поетів, письменників. У всіх групах  проведені творчі  свята «Світ української поезії». Літературні  свята  пройшли емоційно, яскраво, носили  пізнавальний характер, стимулювали  мовленнєву активність дітей всіх вікових груп, інтерес до  державної мови.  Діти  продемонстрували  високий рівень обізнаності у віршах українських авторів та творах  Т.Г.Шевченка. В групах  5- 6 року життя  вихователями підібрано цікавий та патріотичний  літературний матеріал. 

Для дітей     старшого дошкільного віку було організовано  зустріч  з  працівниками   Запорізької  міської  дитячої бібліотеки ім.Андросова та проведено  вікторину «Знавці  українських казок». За відгуками бібліотекарів, рівень обізнаності   дітей у художніх творах – високий.

            Таким чином, можна вважати, що  заплановані заходи  виконані  у повному обсязі.

Одним із завдань колективу  є  створення єдиного освітнього простору дитини на етапі її переходу від дошкільної до початкової ланки освіти, реалізація заходів  міської Програми  наступності та перспективності між дошкільною та початковою ланками освіти на 2017-2020 н.рр. На основі укладеної угоди між дошкільним та загальноосвітнім закладом освіти № 15 проводяться сумісні заходи. Організовано сумісне відвідування навчальних занять з метою забезпечення варіативності форм організації освітнього простору(у жовтні – ЗНЗ № 15, у квітні 2018 року -  у закладі дошкільної освіти вихователь  Береда О.М. провела для вчителів відкрите заняття з образотворчого мистецтва). Така форма роботи допомагає координуванню дій вихователів та вчителів  щодо  підготовки  дітей до школи, виявленню недолі­ків, які заважають здійсненню наступності в роботі ДНЗ та ЗНЗ № 15, визначенню способів вдосконалення освітньої роботи. З метою обговорення навчальних програм, сучасних методик, технологій, укладання угод про сумісну діяльність у галузі наступності, розробки сумісних заходів з питань адаптації першокласників до умов шкільного навчання проведено ділову зустріч. Результатом цієї роботи є підвищення професійної компетентності вихователів Ткаченко В.О., Береди О.М., Тарасенко О.В., Хомік Н.М.  які працювали  в умовах наступності між дошкільною та початковою ланками освіти, рівня оволодіння ними новими освітніми технологіями. З метою пропагування інноваційних технологій та методик фізкультурно-оздоровчої роботи на основі особистісно-орієнтованої моделі, підвищення інтересу та забезпечення позитивного ставлення до занять фізичними вправами, з виховання бажання самостійно та систематично фізично розвиватися було проведено фестиваль «Гармонія руху».

           На виконання завдань з реалізації психолого-педагогічних функцій наступності в умовах  гуманізації та індивідуалізації освіти практичний психолог  дошкільного навчального закладу Кондрашевська А.В.  впроваджує програму психолого-педагогічної діагностики випускників, результати якої  допомогли вчителям початкової школи врахувати  у своїй роботі той рівень сформованості життєвої компетентності, з яким дитина приходить до школи, спиратися на нього і здійснювати особистісно-орієнтоване навчання, що є однією з головних умов впровадження нового Держстандарту. Психологом Кондрашевською А.В.  розроблена, затверджена (наказ Департаменту освіти і науки облдержадміністрації від 11.11.2014 № 0695) та реалізується  парціальна програма корекційно-розвивальних занять з емоційно-неблагополучними дітьми «Чудеса на піску», що сприяє подоланню негативних емоційних проявів та станів дітей у зв’язку із стресовою ситуацією, підвищенню впевненості в собі, зниження рівня  тривожності. У  2017 -2018н.р.  подовжено тісну взаємодію психологічної   служби  ДНЗ та ЗНЗ. До  співпраці  залучалась психолог ЗНЗ №15  Бондаренко Т.П.; які була активними учасником  консультативного  клубу для  батьків «Сім’я  на порозі шкільного життя», що підвищило інтерес батьків до  участі  у  роботі  клубу. Для формування  уявлення дітей про школу, інтересу  до пізнавальної та інтелектуальної роботи педагогами дошкільного закладу  проведено з вихованцями цикл занять «На порозі шкільного життя». Також успішній адаптації першокласників до шкільного життя сприяли екскурсії вихованців до школи для  ознайомлення  з приміщенням школи, класною кімнатою, спортивною та актовою залами, бібліотекою тощо; спільні виставки творчих робіт учнів ЗНЗ №15 та вихованців дошкільного закладу; спільні виховні та розважальні заходи: театралізації вистав, Новорічні дискотеки, проведення сумісних заходів екологічного,  художньо-естетичного спрямування, природоохоронних акцій: «Пташина годівничка».

           У 2017-2018 навчальному році в дошкільному навчальному закладі виховувалось 56 дітей старшого дошкільного віку. За результатами обстеження дошкільників-випускників встановлено, що мотиваційна готовність  до шкільного навчання   сформована  у 92 % випускників  дошкільного  закладу; загальний рівень шкільної готовності складає 73,5%, що  відповідає  достатньому  рівню.

               В закладі життєдіяльність дітей організовано так, що перед вихованцями, щодня і щохвилини відкривається весь чудовий, барвистий світ у яскравих кольорах, трепетних звуках, через гру, казку, дитячу творчість, пробуджуючи в дітей мислення й мовлення, щоб кожна дитина відчувала себе дослідником, мудрим мислителем. Аналіз дидактичної бази закладу дошкільної освіти відповідно до Примірного переліку ігрового та навчально-дидактичного обладнання, затвердженого наказом МОН від 19.12.2017 № 1633  показав, що в цілому закладу дошкільної освіти оснащений ігровим та навчально-дидактичним обладнанням на достатньому рівні 63,85%. Найбільшою кількістю різних видів ігрового та навчально-дидактичного обладнання оснащені такі види дитячої діяльності як художня (образотворча, музична, театральна і літературна) -71,6% (у групах дітей дошкільного віку) та 67,1% (у групах дітей раннього віку).  Для повноцінної організації  життєдіяльності дітей з метою вчасного цілісного і всебічного розвитку дітей раннього і дошкільного віку  є потреби в дооблаштуванні групових приміщень необхідною кількістю іграшок, посібників та обладнання з таких основних видів дитячої діяльності, як ігрова, рухова, мовленнєво-пізнавальна (ознайомлення із природним, соціальним і предметним довкіллям, формування звукової культури мовлення і пропедевтика навчання грамоти, елементарних математичних уявлень) та трудова (художня праця, праця в природі та господарсько-побутова).  Також потребує дооснащення ігровим та навчально-дидактичним обладнанням фізкультурна та музична зали, методичний кабінет, фізкультурний майданчик. Педагоги закладу дошкільної освіти, проаналізувавши примірний перелік ігрового та навчально-дидактичного обладнання, працюють над створенням розвивального середовища з урахуванням першочергових потреб, можливостей закладу, доступних джерел фінансування, динамічного оновлення сучасного ігрового асортименту.

Між  адміністрацією та профспілковим комітетом закладу дошкільної освіти  переукладено  у 2017 році колективний  договір, на підставі якого регулюються соціально-економічні, виробничі та трудові взаємовідносини. Сторони, що підписали колективний договір дотримуються принципів соціального партнерства, тобто  рівноправ’я сторін, паритетності представництва в комісіях з охорони праці, трудовим відношенням і спорам тощо. За останні 19 років в ДНЗ не було зареєстровано   жодного трудового спору, скарги, що свідчить про дотримання адміністрацією чинного законодавства про працю, охорону праці працівників. Прийом та звільнення працівників проводиться з чітким дотриманням чинного законодавства (КЗПП України). Заробітна  плата виплачувалася своєчасно через «Ощадбанк» (аванс – 13 числа, зарплата – 28 числа кожного місяця).

      Графіки роботи та щорічних відпусток узгоджується с профспілковим комітетом, та затверджується  завідувачем, з урахуванням потреб   дошкільного закладу і вимогами Закону України «Про охорону праці» та КЗПП (співвідношення часу праці  та відпочинку працівників). Порушень статті 11 Закону України «Про відпуски» не зафіксовано. Виплата матеріальної допомоги педагогічним працівникам на оздоровлення, згідно Закону України «Про освіту», проводиться своєчасно і в повному обсязі.

Згідно статті 30 "Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти"  Закону України "Про освіту", на сайті  закладу дошкільної  освіти  створено  сторінку «Прозорість та відкритість діяльності закладу», де  оприлюднюється достовірна інформація щодо нормативно-правового забезпечення діяльності, створення умов для функціонування та розвитку ЗДО, результативність діяльності та фінансування.  На виконання статті 30 Закону України «Про освіту», наказу департаменту освіти і науки Запорізької міської ради від 08.11.2017 № 559р «Про прозорість та інформаційну відкритість діяльності закладів освіти», відповідно до листів Департаменту освіти і науки Запорізької облдержадміністрації від 22.11.2017 № 4177/032-13 «Щодо окремих питань Закону України «Про освіту», від 04.12.2017 № 451/03.2-14 «Про персональну відповідальність керівників закладів загальної середньої та дошкільної освіти» управлінням з питань розвитку освіти департаменту освіти і науки Запорізької міської ради було здійснено вибірковий моніторинг сайтів закладів дошкільної освіти  станом на 18.12.2017 р. Відзначено доступне, логічне розміщення матеріалів на веб-сайтах закладу дошкільної освіти №130.

Матеріально-технічна база дошкільного закладу знаходиться у задовільному стані. Колектив працівників та батьків докладає зусиль до її збереження та поповнення. Джерелами бюджету дошкільного закладу протягом останніх років є: добровільна благодійна діяльність батьків вихованців, фінансування  з міського бюджету та кошти депутатського фонду.  Звіти про  витрати бюджету громадського благодійного фонду «Освіта» щоквартально  розміщуються на спеціальному стенді.

Впродовж  2017-2018н.р. зусиллями працівників, батьків, департаменту освіти, депутатів міскради та за підтримки територіального відділу освіти Олександрівського  району  за рахунок  добровільних внесків  батьків проведено ремонт групового приміщення групи раннього віку «Гномики»; ремонт кімнати  для роздягання групи раннього віку «Сонечко»; заміну  світильників  в роздягальній кімнаті групи старшого дошкільного віку «Капітошки» та групи молодшого дошкільного віку «Колобок», капітальний ремонт та заміна  меблі  у кімнаті  для миття посуду в групі середнього дошкільного віку «Веселка», капітальний ремонт групового  приміщення для  дітей  середнього дошкільного віку «Дзвіночки», проведено капітальний ремонт овочевого  цеху харчоблоку; замінено  шафи для роздягання в групі раннього віку «Сонечко»,  що свідчить про цілеспрямоване виконання укріплення матеріально - технічної бази.

У 2017-2018 році   проведено цілеспрямовану взаємодію з депутатами Запорізької міської ради по залученню  коштів з депутатського фонду, подані клопотання щодо виділення бюджетного фінансування на першочергові потреби для виконання ремонтних робіт. В цілому на зміцнення  матеріально-господарської  бази ДНЗ № 130 у 2017-2018 навчальному році освоєно кошти у  сумі 237 991,75 грн,  в т.ч.:

 

Цільові кошти з депутатського  фонду

Вид робіт, послуг, придбання

сума

Одиниці виміру

Покриття для підлоги

14995.80

 

Шафи 5-ти секцiйнi

9900

3 шт

Ремонт та замiна вiкон

29349.00

4 вікна  - група середнього дошкільного віку «Дзвіночки», 2 вікна – зимовий сад

Придбання  фарби для  фарбування обладнання до  літнього  оздоровчого  періоду

5000

 

Витрати за рахунок коштів загального фонду з місцевого бюджету

Поточно-аварійний ремонт стiни фасаду будівлі

24739.63

 

Ремонт пiдлоги примiщень

20931.00

Центральний  коридор ДНЗ

Замiна вiконних блокiв

25528.32

5 шт в кабінетах: методичний, медичний, психологічний

Використання коштів спеціального фонду: бюджету розвитку

Тренажер спортивний

9748.00

1 од.

Тренажер «Бар’єр»

6050.00

1 од.

Посудомийна машина

13500.00

1 од.

Котел харчоварочний

58250.00

2 од.

Мультимедійний пристрій з екраном

10000

1 од

За результатами загальноміського конкурсу на отримання грантів Запорізького міського голови у галузі дошкільної освіти "Хортицький небокрай" заклад дошкільної освіти отримав грант для реалізації проекту "Book-простір для малечі" у номінації  "Сучасний український дитячий садок" у розмірі 20 000  гривень. (Розпорядження Запорізького міського голови від 05.12.2017р. №427р. "Про призначення грантів Запорізького міського голови у галузі дошкільної освіти "Хортицький небокрай"). Розпочато реалізацію грантових коштів:  придбано  дитячу літературу, меблі для локації «Книжковий сад», проведено ремонтні роботи у локації «Книжковий сад» із залученням  художниці-волонтера, студентки Придніпровської  державної академії будівництва та архітектури, Колесник  Антоніну, яка  безкоштовно зробила розпис стіни  локації.

Всього: 237 991,75 грн

Полікарпова І.В., вихователь-методист закладу дошкільної  освіти, розробила проект «Найкращому місту  - сучасну огорожу закладу дошкільної освіти: заміна застарілої огорожі ДНЗ № 130 «Казка» Запорізької міської ради Запорізької області», реалізація якого, у разі перемоги, буде відбуватиметься за рахунок коштів Громадського бюджету м. Запоріжжя.

      В процесі  підготовки до  літнього  оздоровчого періоду проведені роботи по благоустрою території ДНЗ № 130: стіни павільйонів прикрашено  сюжетами українських казок,  пофарбоване обладнання на спортивних та ігрових  майданчиках; доповнено обладнання на «Стежині здоров’я»;  обладнані футбольне  поле,  майданчики рухливих ігор; здійснено покіс трав на ділянках;  вивезено  сміття;  придбано 4 т. піску,  висаджені кущі та квіти, частково відремонтовано  8 павільйонів, відремонтовано 2 солярії , придбано посуд, іграшки

Керуючись Законами України «Про дошкільну освіту», «Про охорону праці», «Про пожежну безпеку», «Про дорожній рух», «Про цивільну оборону», «Про забезпечення санітарного і епідемічного благополуччя населення», на виконання наказу МОН України від 01.08.2001 № 563 «Про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти», в закладі дошкільної  проводиться відповідна  робота щодо забезпечення здорових, безпечних умов праці працівників та безпеки життєдіяльності дітей. Травматизму під час  освітнього  процесу у 2017 – 2018н.р. не було.

            Нормативно-законодавча база з означеного питання в ДНЗ – достатня, у 2017-2018 навчальному році поповнилася відповідними документами; документація ведеться у відповідності до вимог чинного законодавства. Відпрацьовано алгоритм видання наказів з питань охорони праці та БЖД, навчання та перевірки знань працівників з питань охорони праці, правил дорожнього руху, санітарних правил улаштування та утримання ДНЗ. 

Впродовж 2017 року  проводилась робота щодо звернень  громадян з питань діяльності  навчального закладу.

Назва класифікації

Види звернень

Кількість

За формою надходження

Звернення,що надішли поштою

-

На особистому прийомі

28

Від інших органів

-

Телефоном

-

За ознаками надходження

Первинне

28

Повторне (оскарження рішення, прийняте попереднім зверненням)

-

Дублетне (від одного і того самого громадянина)

-

Неодноразове (від одного громадянина до вирішення його попереднього питання)

-

Масове

-

За видами

Пропозиція (зауваження)

-

Заява (клопотання)

6

Скарга

-

Запит

22

За типом

Лист

-

Усне

22

Категорії авторів звернення

Батьки

22

Приватні підприємці

-

Громадські організації

-

Тощо (громадяни з питань працевлаштування)

6

За результатами розгляду

Вирішено позитивно

21

Повернуто авторові, відповідно до ст.5та ст.7 Закону України «Про звернення громадян»

-

Не підлягає розгляду, відповідно до ст.8та ст.17 Закону України «Про звернення громадян»

-

У задоволення відмовлено

-

Дано роз’яснення

1

Питання, з якими зверталися, наступні: прохання видати довідку  про  участь батька  у вихованні  дитини; про чергу на вступ  в ДНЗ  у  2017 році, про  влаштування  дитини  у ДНЗ; про переведення дитини  із іншого  дошкільного навчального закладу  до  ДНЗ № 130; про переведення  дитини  із  однієї групи ДНЗ в іншу за віком; про  пільги для малозабезпечених родин; про  працевлаштування.

Профспілковий комітет (голова Кіцілінська Т.М.) здійснює постійний контроль виконання вимог  чинного законодавства щодо ведення ділової документації керівника з питань організації праці (накази з кадрових та загальних питань, трудові книжки, форми обліку кадрів П-2, табель обліку робочого часу, матеріали атестації педпрацівників тощо). Остання  перевірка проведена 21.04.2017 р.; порушень не виявлено.

Особливу увагу профком приділяє питанню виплат по листках непрацездатності.  У 2017  році працівникам ДНЗ  було  оплачене листки непрацездатності – 47 лікарняних листів  робочих днів: з них  - 13 -  по догляду  за  хворою дитиною, 21  -  захворювання  працівників.

Заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази навчального закладу, підвищення якості виховання та навчання дітей – є одним із провідних напрямків роботи директора та батьківської громади закладу дошкільної  освіти.

Впродовж навчального року саме на це була направлена робота усього колективу: вихователі знайомили батьків з особливостями роботи з дітьми на зборах, через консультації (групові та індивідуальні), бесіди, залучення батьків до сумісної роботи з оздоровлення дітей, зміцнення їх здоров’я, проведення свят, вечорів розваг. Колектив закладу став активним учасником медіа-проекту ДОН ЗМР «Територія освітніх перспектив» (випуск № 9, випуск № 10), які пропагували  діяльність  педагогічного колективу.
Особливу подяку хочу висловити батьківському комітету дошкільного закладу (голова – Залановська Л.І., секретар Білогорець Я.В.) за розуміння та підтримку колективу, допомогу в укріпленні матеріальної бази ЗДО (звітував батьківський комітет щоквартально).  

Від імені всього нашого колективу, я, як директор ЗДО № 130, хочу подякувати батькам за небайдужість, постійну підтримку у вирішенні всіх важливих питань у 2017/2018 н.р.,  а також хочу завірити, що й надалі в закладі дошкільної освіти буде проводитись робота щодо забезпечення належних та безпечних умов життя і виховання дошкільників, для підтримання належного іміджу  та збільшення потенційних можливостей.