Освітні програми, що реалізуються в закладі: 

Інваріантна частина

1. Освітня програма розвитку для дітей від 2 до 7 років "Дитина"

Науковий керівник: Огнів'юк В.О.

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України, лист МОН України від 09.11.2015 р. №16163

2. Комплексна освітня програма "Дитина в дошкільні роки"

Науковий керівник: Крутій К.Л., авторський колектив - Богуш А.М., Грицишина Т.І. та ін.

Лист МОН України від 16.06.2016 р. № 1/9 -315

Варіативна частина

1. Парциальна програма  з розвитку творчих здібностей дітей дошкільного віку "Творча майстерня"

Укладач: Канцедал Л.В., директор ЗДО № 100; Слов'ян Ю.Л., вихователь-методист ЗДО № 130

Затверджено наказом Департаменту освіти та науки ОДА від 07.12.2018 р. № 76

2. Парціальна програма гуртка з розвитку англійського мовлення "Big Ben" та методичні рекомендації

Укладач: Тарасенко О.В., керівник гуртка ЗДО № 130

Затверджено наказом Департаменту освіти та науки ОДА від 30.12.2016 р. № 0939


Терміни проведення канікул:

Осінні         28.10.2019 р. – 03.11.2019 р.

Зимові         23.12.2019 р.– 08.01.2020 р.

Весняні       23.03.2020 р. – 29.03.2020 р.