Інформаційна довідка  про заклад дошкільної освіти

 

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 130 «Казка» Запорізької міської ради Запорізької області (далі – дошкільний заклад) – навчальний комунальний  заклад для дітей  віком від 2 до 6(7) років, де забезпечується догляд за ними, розвиток, виховання та навчання відповідно до вимог Базового компоненту дошкільної освіти. Статут  ДНЗ  прийнято на загальних зборах  трудового колективу і батьків вихованців 07.05.2013 р (протокол № 2), 27.05.2013р. погоджено з Департаментом освіти і науки , молоді та спорту міської ради, затверджено рішенням виконкому Запорізької міської ради від 25.06.2013 р (реєстраційний номер 253/28). Статут  ДНЗ  погоджено  Департаментом освіти і науки Запорізької міської ради (наказ ДОН ЗМР від 31.10.2016 № 683 «Про  погодження статутів комунальних дошкільних закладів у  новій редакції»), затверджено рішенням Запорізької міської ради від 30.11.2016 №36 п.1.13 «Про затвердження статутів  дошкільних навчальних закладів, розміщених в Олександрівськом районі, у новій редакції». Державну реєстрацію змін до установчих документів проведено 23.01.2017 р.(дата первинної реєстрації  27.11. 2003 року). ДНЗ № 130 є  юридичною особою, яку включено до ЄДРПОУ, ідентифікаційний   код 26470039. Вид діяльності за КВЕД – 2010: «85.10 Дошкільна освіта».

         Рік заснування дошкільного навчального  закладу – 1963. Дошкільний заклад організовує освітньо-виховний процес за пріоритетним художньо-естетичним напрямком з 1993 року. Навчально-виховна робота спрямована на розвиток і формування передумов творчих здібностей, нахилів особистості засобами зображувальної, театралізованої, художньо-мовленнєвої, музично-хореографічної діяльності.

Групи комплектуються за віковими ознаками:  одновікові.

У дошкільному закладі функціонують  8 груп загального розвитку з загальною кількістю вихованців у 2018 - 2019 н.р.   213 дітей: 2 групи  для дітей раннього віку,  6  груп – для дітей дошкільного віку.

Відповідно до освітніх і соціальних запитів батьків впродовж року забезпечується режим роботи ЗДО з 7.00 до 19.00:

10,5 годинне перебування дітей  -  2 групи (25%); 12 годинне перебування дітей - 6 груп (75%).

У дошкільному закладі визначена російська мова навчання і виховання дітей.

Навчальний рік  починається з 01 вересня поточного року; закінчується 31 травня наступного року. Період оздоровлення дітей  з 01 червня по 31 серпня. Орієнтовна, загальна тривалість канікул складає 117 днів, з них  осінні – 5 днів (жовтень), зимові – 10 днів (січень), весняні – 10 (березень-квітень), літні – 92 календарних дня (червень – серпень). В період канікул  з дітьми  проводиться фізкультурно-оздоровча і художньо-естетична  робота.

Рішенням  Запорізької регіональної  експертної  ради з ліцензування та атестації закладів освіти  дошкільний  навчальний заклад (ясла-садок) № 130 «Казка» Запорізької міської ради Запорізької області у 2008 році визнано  атестованим з відзнакою (наказ  управління освіти  і науки облдержадміністрації від 30.12.08 № 614).

Колектив  нагороджено  Почесною  грамотою  управління  освіти і  науки  Запорізької  облдержадміністрації  за  І місце у конкурсі «Імідж дошкільного закладу» та  перемогу  у  номінації «Дошкільний  навчальний  заклад  -  простір  інновацій» (наказ  облУОН від 28.10.2009 № 457). За результатами Восьмої Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти – 2017», що відбулася з 16 по 18 березня 2017 року в м. Київ, колектив відзначено дипломом за активну  участь у створенні  сучасної якісної  системи  національної освіти.

Матеріально-технічна база дошкільного закладу в задовільному стані, включає будівлю, споруди, земельну ділянку, комунікації, інвентар, обладнання, інші матеріальні цінності. Для забезпечення навчально-виховного процесу з дітьми у дошкільному закладі створені необхідні умови: обладнано 8 групових приміщень; адміністративний, методичний, медичний кабінети, кабінет психолога, музична зала, спортивно-хореографічна зала, харчоблок, пральня тощо.

 

Дошкільний навчальний заклад відноситься до незначного ступеню ризику від впровадження  господарської діяльності  з надання освітніх послуг  в системі дошкільної освіти.